PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARCZYNIE 2023-2024r.

 

Regulamin Rady Rodziców ZO w Garczynie

Statut Szkoły Podstawowej w Garczynie
zmiany w statucie:
uchwała statut 2019
uchawła statut 2022

 

Regulamin Szkolny Zespołu Oświatowego w Garczynie

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARCZYNIE 2022-2023r.

Regulamin Szkoły Podstawowej Zespołu Oświatowego w Garczynie

REGULAMIN POBYTU UCZNIA W SZKOLE

Uczeń przebywający w szkole ma obowiązek stosowania się do wszystkich przepisów zawartych w Statucie Szkoły i w niniejszym regulaminie.

  1. Statut przedszkola
  2. Zmiany w Statucie Przedszkola w Garczynie