W myśli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia  5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć :

 

Rok szkolny 2022/2023

  1. 31 października 2022
  2. 02 maja 2023
  3. 04 maja 2023
  4. 05 maja 2023
  5. 09 czerwca 2023
  6. 23, 24,25 maja 2023