L.p.

Imię i nazwisko
nauczyciela

Przydział
nauczanych przedmiotów

Funkcja

1.

Katarzyna Woźniak-Plichta

język polski, biblioteka

dyrektor,
bibliotekarz

2.

Marta Redzimska

wychowanie przedszkolne

nauczyciel pedagog szkolny

3

Magdalena Jankowska

wychowanie przedszkolne

nauczyciel

4.

Grażyna Lewandowska

Edukacja wczesnoszkolna, język polski

nauczyciel

5.

Honorata Rutkowska

Edukacja wczesnoszkolna, muzyka

Nauczyciel

6.

Halina Szwoch

Edukacja wczesnoszkolna,

Nauczyciel logopeda

7.

Monika Czarnowska

Wychowanie przedszkolne, pedagogika

Nauczyciel współorganizujący,
pedagog specjalny

8.

Weronika Kowalska

Wychowanie przedszkolne,

  Nauczyciel

9

Marta Tyrawska

matematyka, informatyka

Nauczyciel

10.

Dominika Osowska

matematyka, informatyka

Nauczyciel

11

Natalia Grabska

Język kaszubski

Nauczyciel

12.

Anna Drewczyńska

przyroda,biologia, geografia, język angielski

Nauczyciel

13

Aneta Gajewska

plastyka, technika, edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel, nauczyciel współorganizujący

14.

Marta Droździk

religia

Nauczyciel

15.

Elżbieta Szandrach

Wychowanie fizyczne

 Nauczyciel

16.

Sylwia Błędzka- Czekaj

historia

 Nauczyciel