Przewodnicząca - Anna Runowska

Zastępca - Agata Zabrocka

Sekretarz - Karolina Pliszka

Przewodnicząca - Anna Runowska

Zastępca - Anna Leonowicz

Sekretarz - Radosława Richert

Członek - Alicja Szczesna, Paulina Moritz, Natalia Toczek

,,0” –  Anna Leonowicz
Kl.I – Natalia Toczek
Kl. IIIRadosława Richert
Kl. IVAgnieszka Nadolna
Kl. VPaulina Moritz
Kl. VI – Alicja Szczesna

Przewodnicząca - Anna Runowska
Zastępca - Maria Wiczanowska
Sekretarz - Izabela Studzińska

Przewodnicząca - Agnieszka Nadolna
Zastępca - Alicja Szczesna
Sekretarz - Aleksandra Szulist
Członek - Anna Krzoska, Radosława Richert

,,0” –  Anna Krzoska
Kl.I – Aleksandra Szulist
Kl. IIRadosława Richert
Kl. IIIAgnieszka Nadolna
Kl. IVAleksandra Szulist
Kl. V – Alicja Szczesna
Kl. VI Agnieszka Nadolna