Przewodnicząca - Anna Runowska
Zastępca - Maria Wiczanowska
Sekretarz - Izabela Studzińska