1. Przewodniczący : Anna Kurszewska
  2. Zastępca przewodniczącego: Waldemar Kupper
  3. Skarbnik :Oliwia Skiba