2018 08 30 rozpoczecie roku szkolnegoRozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
w Zespole Oświatowym w Garczynie
03 września 2018 r.
godz. 9.00. Msza Św w Kościele Parafialnym w Garczynie
około godz. 9.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Garczynie

Dowóz - Orle - 8.50
Chrztowo - 8:45
Równe - 8.50
Odwóz - 10.50.