Informujemy, iż 23 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej celem weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I  oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Od 27 kwietnia 2021 r. zapraszamy rodziców nowo  przyjętych dzieci do potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.