Dyrektor Zespołu Oświatowego w Garczynie informuje, że od 02 marca 2020 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole.

Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać u wychowawczyni przedszkola lub sekretariacie zespołu. Zapisy będą trwały do 31 marca 2020 r. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuowania edukacji w naszej placówce.

załączniki:

- karta zgłoszenia
- harmonogram
- regulamin rekrutacji