Dyrektor Zespołu Oświatowego w Garczynie informuje, że od 01 marca 2022 r.
rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole.


Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać u wychowawczyni

przedszkola lub sekretariacie zespołu. Zapisy będą trwały do 31 marca 2022 r.
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej  oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuowania edukacji w naszej placówce.