Informujemy, iż 24 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej celem weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Od 25 kwietnia 2023 r. zapraszamy rodziców nowo przyjętych dzieci do potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.