Dyrektor Zespołu Oświatowego w Garczynie informuje, że od 04 marca 2019 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole.

Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać u wychowawczyni przedszkola lub sekretariacie zespołu. Zapisy będą trwały do 29 marca 2019r.
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuowania edukacji w naszej placówce.

 

załączniki:

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Garczynie informuje, że od 06 marca 2018 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole.

Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać u wychowawczyni przedszkola lub sekretariacie zespołu. Zapisy będą trwały do 30 marca 2018 r. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuowania edukacji w naszej placówce.

Rekruatacja do przedszkola 2017/2018Rekruatacja do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

Rozpoczęliśmy zapisy dzieci do przedszkola oraz klasy I. Karty zgłoszenia dziecka można pobierać u wychowacy przedszkola lub sekretariacie zespołu lub bezpośrednio ze strony harmonogram.pdf , karta_zgloszenia.docx. Zapisy będą trwały do 15 kwietnia 2017 r.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane sa jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu edukacji w naszej placówce.